Stipendium 2010

PRESSMEDDELANDE
2010- års HANS-ERIK NÄÄS STIPENDIUM gick till Björn Sjöström, Stockholm.

Årets Hans-Erik Nääs stipendium går i år till Björn Sjöström från Stockholm.
Björn är 19 år.
Stipendiet är på 10.000 kronor.

Björn började att ta de första stapplande stegen i dragspelets svåra konst som 9-åring. Han deltog i en instrumentprovningsdag och föll för ett litet dragspel med musetteklang. Och det kom högst på Björns instrumentvallista. Erik Ivonen, skicklig dragspelspedagog tog tag i Björn och ledde honom vidare på musikskolan.

I juni 2009 tog han studenten vid Norra Reals gymnasium. Tiden efter examenharhan helt ägnat sig åt dragspel och jobb. På dagarna som vaktmästare på ett hotell och på kvällarna flitigt övande på dragspelet.
1 oktober 2009 började han en preparandkurs i rytmik vid Kungliga Musikhögskolan.

Lediga dagar bokar han in spelningar på vårdhem, tar privatlektioner och gör konsertbesök.
Han deltager i spelmansstämmor runt Stockholmsområdet för att få rutin på den svåra konsten att möta en publik.
Han deltar även i en ensemble som heter Accordeon Crew och som leds av Erik Ivonen.
2008 deltog man på en RUM-festival i Örebro och kom på andra plats.

Intresset för klassisk musik har kommit mer och mer. Björn besöker därför flitigt konserter i Berwaldhallen och Konserthuset.

Björn hoppas med stipendiets hjälp ha möjlighet till ytterligare studier för att kunna deltaga i festivaler, tävlingar och konserter. Och naturligtvi kunna få spela på ett eget fint instrument i klass med Giulietti och Gabanelli.

Hans Erik Nääs Minnesfond gratulerar Björn till stipendiet och hälsar honom välkommen att mottaga diplom och check den 3:e juli på Mannaminne på Dragspelets Hus där stor Dragspelsfestival anordnas.

2010-04-28
Hans-Erik Nääs Minnesfond
Styrelsen
Birger Englund
tel. 0612-208 55