Stipendium 2012

2012-års HANS-ERIK NÄÄS STIPENDIUM gick till 
gick till Olivia Torstensson, Vårby

Årets Hans-Erik Nääs stipendium går i år till Olivia Torstensson, Vårby.

Olivia är 17 år.
Stipendiet är på 10.000 kronor.

Olivia har till sin stipendieansökan fogat ”ETT PERSONLIGT BREV”.

Vi låter detta fogas till vårt pressmeddelande.

Årets Hans-Erik Nääs stipendiat motsvarar alla kriterier som Hans-Erik tryckte på. Intresse, ambition, hårt arbete att förkovra sig och lust att dela med sig till alla som delar intresset.

Kort sagt ”en härlig tjej ”.

Hans-Erik Nääs Minnesfond gratulerar Olivia till stipendiet och hälsar henne välkommen att mottaga diplom och check den 28.e juli på Sandslån där stor Dragspelsfestival anordnas.

Personligt brev  

 

2012-04-21

Hans-Erik Nääs Minnesfond
Styrelsen
Birger Englund
tel. 0612-208 55