Stipendium 2015

2015-års HANS-ERIK NÄÄS STIPENDIUM gick till
William Leijon, Göteborg

 

Årets Hans-Erik Nääs stipendium går i år till William Leijon, Göteborg.William är 16 år och har studerat för Kallis Bengtsson sedan han var 11 år.

 

Stipendiet är på 10.000 kronor.

 

Att spela dragspel har varit Williams stora intresse sedan han var 9 år. Han har sökt alla möjligheter att hitta vägar att lära sig mer. Han har deltagit i ABF-kurser och övat tillsammans med pensionärer. Det visade sig snart att William lärde sig snabbare än sina kurskamrater varför han sökte sig lite andra vägar.

 

Han fick möjligheter att skaffa sig ett nytt dragspel med melodibas och det blev en ny utmaning.

Han fick kontakt med Kallis Bengtsson, en mycket driven accordeonmusiker, och William började ta privatlektioner hos Kallis.

 

Det är mycket nu för William med skolan, gymnasieval och tankar på att få in musikteori i sin studieplan. Dessutom ekonomifrågor.

 

Men William är beredd på att söka jobb under ferierna och spara så att han kan byta upp sig till ett större spel med accordeonbas så att han kan nå sina derömmars mål.

 

Årets Hans-Erik Nääs stipendiat motsvarar alla kriterier som Hans-Erik tryckte på. Intresse, ambition, hårt arbete att förkovra sig och lust att dela med sig till alla som delar intresset.

Kort sagt ” en härlig kille ” som har alla möjligheter att nå långt.

 

Hans-Erik Nääs Minnesfond gratulerar William till stipendiet och hälsar honom välkommen att mottaga diplom och check de 1 augusti då det planeras för stor  dragspelsfest på Sandslån.

 

2015-04-28

Hans-Erik Nääs Minnesfond

Styrelsen

Birger Englund

Tel. 0612-20855